آیا کسب در آمد بالا در بازارهای مالی واقعاً عملی است؟

۰۷ مهر ۱۳۹۸

بیش از ۵۰ فیلتر کاربردی بازار بورس در سایت دیده بان بازار

با توجه به درخواست خوانندگان وب سایت بیش از ۵۰ فیلتر کاربردی بورس برای سرمایه گذاری مطمئن تر در بازار بورس ایران را به شما معرفی می کنم. مقاله ای هم تحت عنوان آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بازار بورس در سایت وجود دارد که می توانید این مقاله را مطالعه کنید.

به شما قول می دهم اگر کمی تجربه کسب کنید می توانید همیشه سرمایه گذاری موفقی در بورس داشته باشید. این ۵۰ فیلتر کاربردی بورس تاثیر زیادی در یک سرمایه گذاری موفق دارد و خیلی از سرمایه گذاران موفق از این فیلترها برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می کنند.

برای توضیحات بیشتر سعی کردم فیلترهای کاربردی که تاثیر مثبتی بر عملکرد سرمایه گذاری شما در بورس دارد را لیست کنم. امیدوارم با این فیلترها بتوانید معاملات موفقی داشته باشید.

 

 

بیش از ۵۰ فیلتر کاربردی بورس برای سرمایه گذاری در بورس

فیلتر کاربردی شماره ۱ :

نمادهایی را نمایش می دهد که rsi بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ دارند این فیلتر برای سرمایه گذاری مطمئن تر در بورس دید خوبی به سرمایه گذاران می دهد.true==function()
{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}

// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;

}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۲ :

نمادهایی که در ۶ روز اخیر به صورت متوالی کمترین قیمتشان از قیمت آخرین معامله امروز در معاملات بورس کمتر است. همچنین می توانید با تغییر دادن مقدار i در حلقه و همچنین مقدار a در شرط انتهایی در کد بالا تعداد روزهای مورد نظر خود را تغییر دهید.

var a=0

var i=0

true==function()

{

for (i=0;i<=5;i++)

{

if((pl)<=[ih].PriceMin)

{

a++

}

}

if (a==6)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۳ :

نمادهایی را نشان می دهد که مجموع حجم معاملات آنها در ۳ روز اخیر بزرگتر از ۳۰ میلیون می باشد. این فیلتر نشان می دهد که چه سهمی در بورس حجم معاملات بالایی داشته است و مناسب برای سرمایه گذاری می باشد.

true==function()

{

var i;

var a=0;

for(i=0;i<=2;i++)

{

a=a+[ih].QTotTran5J;

}

if(a>30000000)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۴ :

حجم فروش حقوقی بیش از دو برابر حجم خرید حقوقی و حجم فروش حقوقی بیش از دو دهم برابر حجم مبنا و تعداد خریدار حقیقی بیش از یک و نیم برابر تعداد فروشنده حقیقی و تعداد معاملات بیش از ۵۰ و حجم معامله بیش از نیم برابر حجم مبنا می باشد. این فیلتر هم برای سرمایه گذاری در بورس و پیدا کردن سهم های مناسب کاربردی می باشد.

(ct).Sell_N_Volume>=2*((ct).Buy_N_Volume)&& (ct).Sell_N_Volume>=(0.2* (bvol))

&& (ct).Buy_CountI >= 1.5*((ct).Sell_CountI) && (tno)>50 && (tvol)>0.5 *(bvol)

فیلتر کاربردی شماره ۵ :

بیش از نصف خرید در بازار بورس مربوط به خرید حقوقی بوده است. (این فیلتر هم برای سرمایه گذاری اطلاعات خوبی در اختیار ما معلمله کنندگان قرار می دهد)

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

 

فیلتر کاربردی شماره ۶ :

نمادهایی که حقوقی بیشتر از میانگین حجم معاملات یک ماهه بورس در روز جاری فروخته.

(ct).Sell_N_Volume>[is5]

 

فیلتر کاربردی شماره ۷ :

بیشترین درصد منفی آخرین و پایانی در معاملات بورس را نشان می دهد.

(pd1)==(tmin)&&(pc)==(pl)

 

فیلتر کاربردی شماره ۸ :

بیشترین درصد مثبت آخرین و پایانی در معاملات بازار را نشان می دهد.

(pd1)==(tmax)&&(pc)==(pl)

 

فیلتر کاربردی شماره ۹ :

این فیلتر کاربردی سهم هایی در بازار بورس را نشان می دهد که صف خرید بالای ۲ میلیون داشته اند.

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=2000000

 

فیلتر کاربردی شماره ۱۰ :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف فروش زیر ۲ میلیون داشته اند.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

 

فیلتر کاربردی شماره ۱۱ :

این فیلتر کاربردی سهم هایی در بورس را نشان می دهد که صف فروش بالای ۲ میلیون داشته اند.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=2000000

 

فیلتر کاربردی شماره ۱۲ :

سهم هایی که  قیمت پایانی ۱.۵ درصد بزرگتر از آخرین معامله در بازار را داشته باشند نشان می دهد.

۱.۰۱۵*(pc)>=(pl)

 

فیلتر کاربردی شماره ۱۳ :

سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی آن ها ۳ درصد بزرگتر از آخرین معامله در بازار باشد.

۱.۰۳*(pl)<=(pc)

 

فیلتر کاربردی شماره ۱۴ :

این فیلتر سهم هایی که آخرین قیمت ۱+ و قیمت پایانی ۱- دارند را نشان می دهد.

(plp)>1&&(pcp)<-1

 

فیلتر کاربردی شماره ۱۵ :

صف فروش ۲  برابر حجم مبنا در بورس با این فیلتر قابل مشاهده است.

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

 

فیلتر کاربردی شماره ۱۶ :

نمایش سهم هایی که اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد در بازار بورس دارند. به عبارت دیگر این فیلتر سهم هایی که آخرین قیمت آن ها ۳ درصد بیشتر از قیمت پایانی است را نشان می دهد.

۱.۰۳*(pl)>=(pc)

 

فیلتر کاربردی شماره ۱۷ :

صف خرید کم حجم از این فیلتر قابل مشاهده است.

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)

 

فیلتر کاربردی شماره ۱۸ :

آستانه صف خرید در بازار بورس را نشان می دهد. این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس یک فیلتر کاربردی می باشد.

(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)

 

فیلتر کاربردی شماره ۱۹ :

سهم هایی که قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله ۲۱ روز اخیر در بورس شده است را نشان می دهد. (خیلی از سهامداران از این فیلتر برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس استفاده می کنند)

true==function()

{

var MinPrice=function(){

var min=[ih][0].PriceMin;

var ipos;

for(ipos=0;ipos<21;ipos++)

if(min>[ih][ipos].PriceMin)

min=[ih][ipos].PriceMin;

return min;

};

if((pl)<MinPrice())

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۲۰ :

سهم هایی که قیمت آنها ۱۰ درصد کمتر از ۲۰ روز پیش می باشد (حداکثر می توانید تا ۲۱ روز قبل در بازار بورس را ببینید)

[ih][20].PClosing < (pl) – ((pl) * 0.1)

 

فیلتر کاربردی شماره ۲۱ :

سهام صعودی کوچک با افزایش حجم در چند روز اخیر و استوک کف را نشان می دهد. (این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس فاکتور خوبی است و سهم های در حال رشد را نشان می دهد)

true==function()

{

//Calculate the Min Price of Month

var MinPriceOfMonth=function()

{

var minimum=[ih][0].PriceMin;

var n;

for(n=1; n<29; n++)

if(minimum>[ih][n].PriceMin)

   minimum=[ih][n].PriceMin;

return minimum;

};

// Calculation Volume of 3 days

var VolumeOf3Days=function()

{

var V3D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<2; n++)

   V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V3D;

};

// Calculation Volume of 14 days

var VolumeOf14Days=function()

{

var V14D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<13; n++)

   V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V14D;

};

//Calculation Stochastic

var Stochastic=function()

{

var HighestHigh=0;

var LowestLow=0;

var x;

var Stoch=0;

for (x = 0; x <14; x++)

{

    if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)

        {

            HighestHigh=[ih][x].PriceMax;

        }

    if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)

       {

            LowesLow=[ih][x].PriceMin;

       }

}

Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);

return Stoch;

};

if(

// soudi

(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4

// afzayesh hajm

&& VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()

// estok paeen

&& Stochastic()<=20

// tedad moamele

&& (tno)>20

// hajm mabna

&& (bvol)<=100000)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۲۲ :

سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن و در بازار بورس حجم بالایی نسبت به چند روز گذشته داشتند. این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس سهم های مستعد رشد را نشان می دهد.

true==function()

{

var MaxPriceOfMonth=function()

{var maximum=[ih][0].PriceMax;  var n;

for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;

};

var IncrementalVolume=function()

{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;

for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)

{return 1;

}

};

if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۲۳ :

باکس سنگین خرید در بورس را نشان می دهد.

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)) && (pl)>=(py) && (pl)!=(tmax) && (tno)>30 && (ct).Buy_CountI  >= ((ct).Sell_CountI)

 

فیلتر کاربردی شماره ۲۴ :

این فیلتر فیلترکف ماهیانه در بازار را نشان می دهد.

true==function()

{

//Calculate the Min Price of Month

var MinPriceOfMonth=function()

{

var minimum=[ih][0].PriceMin;

var n;

for(n=1; n<29; n++)

if(minimum>[ih][n].PriceMin)

   minimum=[ih][n].PriceMin;

(cfield0)= minimum;

(cfield1)=(pc)-minimum;

(cfield2)= Math.round(((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;

return minimum;

};

if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۲۵ :

سهام کوچک که حقوقی در اون سهم بیشتر از فروش خرید داشته باشه و بیش از ۳۰ درصد حجم امروز را حقوقی خریده است که برای سرمایه گذاری در سهم فیلتر کاربردی می باشد.

(z)*(pl) < 1000000000000 && (ct).Sell_N_Volume <=(ct).Buy_N_Volume && (ct).Buy_N_Volume >=0.3*(tvol)

 

فیلتر کاربردی شماره ۲۶ :

سهامی که ۴ روز متوالی منفی بودند

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

 

فیلتر کاربردی شماره ۲۷ :

نسبت حجمی در دیده بان بازار بورس را نشان می دهد.

true==function()

{

var PeriodicVolume=function(period)

{

var Vol=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<period; n++)

   Vol=(Vol+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return Vol;

};

(cfield0)=Math.round(PeriodicVolume(3));

(cfield1)=Math.round(PeriodicVolume(14));

(cfield2)=Math.round(PeriodicVolume(3)/PeriodicVolume(14));

if(PeriodicVolume(3) >=20*PeriodicVolume(14))

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۲۸ :

این فیلتر شناسایی جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی در سهم مورد نظر را نشان می دهد. فیلتر مهمی برای سرمایه گذاری در بورس می باشد که سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند.

true==function()

{

if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۲۹ :

محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی


true==function()

{

var VolumeOf3Days=function()

{

var V3D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<2; n++)

  V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V3D;

};

var VolumeOf14Days=function()

{

var V14D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<13; n++)

  V14D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V14D;

};

(cfield1)=Math.round(VolumeOf3Days()/VolumeOf14Days()*100)/100;

return true;

}()

true==function()

{

 var CalculateRSI =function(period){

 var len=20;

 for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {

 rec.gain=change;

 rec.loss=0;

 }

 else

 {

 rec.gain=0;

 rec.loss=-change;

 }

 }

 var gainSum=0;

 var lossSum=0;

 for (var i = 0; i < period; i++) {

 var rec=[ih][len-1-i];

 gainSum += rec.gain;

 lossSum += rec.loss;

 }

 var averageGain=gainSum /period;

 var averageLoss=lossSum / period;

 // Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values

 for (var i = period + 1; i < len; i++) {

 var rec=[ih][len-1-i];

 averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;

 averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

 rec.averageGain=averageGain;

 rec.averageLoss=averageLoss;

 }

 // Calculate RSI

 var RS = 0; // Relative strength

 var RSIndex = 0; // Relative strength index

 for (var i = period + 1; i < len; i++) {

 var rec=[ih][len-1-i];

 RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;

 RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);

 rec.rsi=RSIndex;

 }

 };

 if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")

 CalculateRSI(14);

(cfield0)=Math.round([ih][0].rsi);

 return true;

}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۳۰ :

تعداد خریداران کمتر از ۴ برابر تعداد فروشندگان در یک سهم در بازار بورس را نشان می کند.

(ct).Buy_CountI  >= 4*((ct).Sell_CountI)

 

فیلتر کاربردی شماره ۳۱ :

سهم هایی که کمترین قیمت ۳ روز گذشته را در بازار بورس داشته باشند را نشان می دهد.

(pl)<[ih][2].PriceMin && (pl)<[ih][1].PriceMin && (pl)<[ih][0].PriceMin

 

فیلتر کاربردی شماره ۳۲ :

حقوقی بیش از ۶۰ درصد حجم معامله در بازار را خرید کرده است را نشان می دهد. این فیلتر فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بازار بورس می باشد و سهم های خوبی را نشان می دهد.

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.6

 

فیلتر کاربردی شماره ۳۳ :

این فیلتر سهام صعودی که احتمال رشد در بورس داشته باشد را نشان می دهد. برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس حتما از این فیلتر استفاده کنید.

(pc)>=(py) && (bvol)<200000 && (plp) >= 1.5

 

فیلتر کاربردی شماره ۳۴ :

سهم هایی که آخرین قیمت معامله آنها بالاترین قیمت روز باشد و صف خرید هم نیستند.

(pl)==(pmax) && (pl)!=(tmax)

 

فیلتر کاربردی شماره ۳۵ :

فیلتر صف فروش

(po1) == (tmin) && (zo1)!=0

 

فیلتر کاربردی شماره ۳۶ :

سهم هایی که صف خرید بیشتر از حجم مبنا در بورس دارند را نشان می دهد.

(pd1) == (tmax) && (qd1)>(bvol)

 

فیلتر کاربردی شماره ۳۷ :

فیلتر صف خرید

(pd1) == (tmax) && (qd1)!=0

 

فیلتر کاربردی شماره ۳۸ :

سهامی را در بورس نشان می دهد که با اختلاف مثبت از پایانی در حال معامله در بازار هستند.

(plp)-(pcp)>2 && (tno)>10 && (tvol)> (bvol)

 

فیلتر کاربردی شماره ۳۹ :

سهم هایی که نوسان بیش از ۵ درصد در روز داشته باشند.

((pmax)-(pmin))/(pmin) >= 0.05

 

فیلتر کاربردی شماره ۴۰ :

پی بر ای کمتر از صفر (شرکت های  زیان ده در بورس)

(pe)<0

 

فیلتر کاربردی شماره ۴۱ :

صف خرید بیش از ۳ برابر حجم مبنا

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=3*(bvol)

 

فیلتر کاربردی شماره ۴۲ :

صف فروش بیش از ۳ برابر حجم مبنا

(po1) == (tmin) && (qo1)>=3*(bvol)

 

فیلتر کاربردی شماره ۴۳ :

قیمت پایانی امروز بیشتر از دیروز و سفارش های خرید بیش از ۳ برابر سفارش های فروش و حجم معاملات بیش از ۲ برابر حجم مبنا در بورس است را مشخص می کند.

(pc)>(py) && (tvol)>=2*(bvol) && ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

 

فیلتر کاربردی شماره ۴۴ :

قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز

(pc)<(py)

 

فیلتر کاربردی شماره ۴۵ :

قیمت آخرین معامله سهم ها کمترین قیمت روز باشد.

(pmin)==(pl)

 

فیلتر کاربردی شماره ۴۶ :

سهم هایی که سفارش های خرید در آنها بیش از ۵۰ برابر سفارش های فروش باشد. این فیلتر فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(50*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

 

فیلتر کاربردی شماره ۴۷ :

صف خرید ۵ برابر حجم مبنا باشد.

(pd1)==(tmax) && (qd1)>=5*(bvol)

 

فیلتر کاربردی شماره ۴۸ :

فیلتری که فشار فروش حقیقی و حقوقی در بورس را نشان می دهد.

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

 

فیلتر کاربردی شماره ۴۹ :

افزایش حجم معاملات با این فیلتر قابل مشاهده است و فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است.

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

 

فیلتر کاربردی شماره ۵۰ :

سهم هایی را نشان می دهد که در یک ماه گذشته ۲۰ درصد افت داشته اند.

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20

 

فیلتر کاربردی شماره ۵۱ :

این فیلتر کف قیمتی سه ماهه یک سهم در بورس را نشان می دهد و همچنین می گوید که نقدینگی در سهم هم افزایش پیدا کرده است. این فیلتر برای سرمایه کذاری در بورس خیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&

(tvol) >= (bvol) &&

(tvol) >200000

 

فیلتر کاربردی شماره ۵۲ :

این فیلتر به نام فیلتر پیش بینی بازار فردا معروف می باشد. سهم هایی را نشان می دهد که احتمالا فردا مثبت خواهند بود.

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+ 1.5&&(eps)>0

 

فیلتر کاربردی شماره ۵۳ :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که روزهای زیادی منفی بوده است و در حال اتمام دوره منفی و قرار گرفتن در کانال صعودی است را نشان می دهد که برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس خیلی از تریدرها از این فیلتر استفاده می کنند.

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) && (plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) )

 

فیلتر کاربردی شماره ۵۴ :

این فیلتر سهم های نوسانی را نشان می دهد و سهم هایی را معرفی می کند که کمترین قیمت و بیشترین قیمت در روز ۵ درصد نوسان دارند.

((pmax)-(pmin))/((pmin)*100>5)

 

فیلتر کاربردی شماره ۵۵ :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در ۵ روز گذشته منفی معامله شده اند.

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing

 

فیلتر کاربردی شماره ۵۶ :

این فیلتر کاربردی مقدار استوکاستیک (Stochastic) نمادها در بورس را نشان می دهد. در این فیلتر مقادیر K% در فیلد c1 و مقادیر D% در فیلد c2 نمایش داده می شود و البته با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را به دلخواه تغییر دهید. (در فیلتر زیر مقدار K و D هر کدام بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است)


true == function ()                                             
{                                                   
var max = [ih][0].PriceMax; 
var min = [ih][0].PriceMin; 

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)                              
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; } 

K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);

D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3

(cfield1)= AdvRoundColor(K,1) 

(cfield2)= AdvRoundColor(D,2)

return true; 
}
()

 

فیلتر کاربردی شماره ۵۷ :

این فیلتر کاربردی مقدار سی سی آی (CCI) نمادها در بورس را نشان می دهد. در این فیلتر مقادیر در فیلد C0 نمایش داده می شود و با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را تغییر دهید.


true==function(){
var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci
var stp=0
var snd=0
for(i=0;i<14;i++) 
{
j= 13 - i
tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3
stp=stp+ tp
smtp=stp/(i+1)
nd=Math.abs(smtp - tp)
snd=snd+ nd
smnd=snd / (i+1)
cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015
}
(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)
return (1)
}()

 

فیلتر کاربردی شماره ۵۸ :

این فیلتر کاربردی مقدار اندیکاتور ویلیامز (Wiliams) در بورس را نشان می دهد. در این فیلتر مقادیر در فیلد C2 نمایش داده می شود و با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را تغییر دهید. (در فیلتر زیر مقدار R بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است)


true == function ()                                            
{                                                   
var max = [ih][0].PriceMax; 
var min = [ih][0].PriceMin; 

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)                              
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax)

max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin)

min = [ih][ipos].PriceMin; }

R = (max - (pc)) /(max - min) * -100

(cfield2)= AdvRoundColor(R,1)           

return true; 
}
()

 

فیلتر کاربردی شماره ۵۹ :

فیلتر کاربردی میانگین متحرک یکی از فیلترهای بسیار مهم در بازار بورس می باشد. حتما از این فیلتر کاربردی و مهم استفاده نمایید.

فیلتر میانگین متحرک که در زیر قرار دارد سهم هایی که در بالای خط میانگین متحرک ۲۶ روزه باشد را نشان می دهد. عدد ۲۶ به دلخواه قابل تغییر است.

true==function()
{

var PriceN=function(){

var price=[ih][0].PClosing ;
var D=26 ;
var N=D-1 ;
var n ;

for(n=1;n<=N;n++)

price=[ih][n].PClosing + price ;

if(n=N)
{
price = price /(n+1) ;

}

return price ;

};

if((pl) > PriceN())
{
(cfield0)= Math.round(PriceN())
return true;
}
else
{
return false;
}
(cfield0)= PriceN()
}()

 

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل ۳ فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این ۳ فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

 

صحبت پایانی

با توجه به معرفی بیش از ۵۰ فیلتر کاربردی بورس برای سرمایه گذاری مطمئن در بازار پیشنهاد می کنم در کنار این فیلترهای کاربردی تحلیل تکنیکال هم یاد بگیرید. برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش را با هم انجام دهید تا نتیجه بهتری بگیرید مثلا در کنار این ۵۰ فیلتر کاربردی بورس نمودارها و اندیکارتور ها را هم یاد بگیرید.

سرمایه گذاری در بورس بسیار شیرین است ولی حتما قبل از سرمایه گذاری اطلاعات خود را بالا ببرید. بعضی ها می گویند نمی توان وقتی که در بورس سرمایه گذاری می کنید دائما سود کنید ولی به شما می گویم که چنین چیزی امکان دارد و می توان با درایت از تمام معاملاتمان در بورس سود بگیریم.

من وقتی تازه وارد بورس شدم و سرمایه گذاری در بورس را شروع کردم خیلی ضرر کردم. ولی الان چندین سال است تمام معاملاتم سودده بوده اند ممکن است برخی را سود کمتری برده باشم ولی تمام سرمایه گذاری من در بورس در حال حاضر سودده می باشد و هیچ ضرری نمی کنم حتی در بدترین بازار باز هم سود می کنم پس در بازار تجربه حرف اول را می زند.

در این مقاله بیش از ۵۰ فیلتر کاربردی بورس را معرفی کردم. امیدوارم بتوانید استفاده لازم را از این فیلترهای کاربردی ببرید و همیشه سرمایه گذاری شما در بورس با موفقیت همراه باشد.

12 thoughts on “بیش از ۵۰ فیلتر کاربردی بازار بورس در سایت دیده بان بازار”

 1. با سلام، از اینکه سخاوتمندانه تجارب بورسی خود را به اشتراک می‌گذارید تشکر میکنم. با آرزوی موفقیت روزافزون شما

 2. با سلام و تشکر از شما که تجربیات خود را در اختیار هموطنان می گذارید.
  ترکیب فیلتر باند پایین بولینگر با rsi رو سعی کردم منطقی برایش پیدا کنم . واقعا نتوانستم . آیا شما قبلا این فیلتر را نوشته اید یا می توانید به من کمکی در این رابطه بکنید . واقعا ممنون خواهم شد.

 3. وظیفه خودم دانستم به پاس تشکر از سخاوتی که داشته اید ، فیلتر تخصصی شما را خریداری کنم ولی متاسفانه کاربرد ی بر ای من نداشت چون در واقع من متوجه نشدم که این سه فیلتر کدام ویژگی سهم را مد نظر قر ار داده است و همانطور که خودتان بهتر از بنده میدانید استراژی افراد از جهات مختلف متفاوت است من جمله بازه زمانی / و من نمی دانم که این فیلترها کاربرد کوتاه مدت یا میان مدت و یا بلند مدت دارد. اگر راهنمایی کنید ممنون میشوم

 4. فیلتر تخصصی شما را خریداری کنم ولی متاسفانه کاربرد ی بر ای من نداشت چون در واقع من متوجه نشدم که این سه فیلتر کدام ویژگی سهم را مد نظر قر ار داده است و همانطور که خودتان بهتر از بنده میدانید استراژی افراد از جهات مختلف متفاوت است من جمله بازه زمانی / و من نمی دانم که این فیلترها کاربرد کوتاه مدت یا میان مدت و یا بلند مدت دارد. اگر راهنمایی کنید ممنون میشوم

 5. با سلام خدمت استاد بزرگوار
  در وهله اول وظیفه خودم میدونم که تشکر کنم بابت ارایه مطالب و فیلترها.
  در چند فیلتر با توجه به اینکه دقیقا طبق دستور عمل کردم اما متاسفانه error داد حتی ازداخل سایت کپی پیست کردم بازم خطا در اجرا داشت و این عبارت در مورد فیلتر۵۹ صادر شد Cannot read property ‘0’ of undefined
  ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *