بسیاری از افراد بازار بورس فکر می کنند صرفا با اطلاعات و پرس و جو از این و آن می توانند
سهام مناسب در بازار را شناسایی کنند و در آن سود زیادی کسب کنند ،اما واقعیت این امر
برعکس است و این اتفاق در اکثر موارد به خصوص در زمان های سقوط بازار فرد را دچار
زیان های سنگین و جبران ناپذیری می کند ،اما در دوره های آموزش بورس شما می آموزید
چطور همانند یک تحلیلگر عالی خودتان تصمیم گیرنده نهایی باشید و از اطلاعات خارجی و
توصیه های بیرون صرفا به عنوان اطلاعات اولیه و ماده اولیه کارخانه ی سود سازی خود
بهره ببرید و با پردازش آنها آن را تبدیل به خروجی و سود فراوانی خواهید کرد.
یک تحلیلگر خوب الزاما یک معامله گر خوب نیست

هستند کسانی که از نقطه نظر تحلیلی در سطح قابل قبولی می باشند ،اما هنگام معاملات عملکرد مناسبی ندارند . آنچه یک معامله گر حرفه ای را از یک تحلیلگر متمایز می سازد ،تسلط وی بر رفتار شناسی بازار و توان کنترل هیجانات در تصمیم گیریهای فردی است .

حلقه مفقوده معامله گران بازار سهام ایران

اشراف به مباحث روانشناسی معاملات و مدیریت صحیح سرمایه معمولا به موفقیت در معاملات منجر می شود ،حتی اگر معامله گر چندان به مباحث تحلیلی مسلط نباشد .